11. Smittskyddsläkare Malin Bengnér har länge planerat för en pandemi

Malin Bengnér är smittskyddsläkare i Region Jönköpings län och får nu arbeta med det hon förberett sig på länge – att hantera en pandemi. Du hör vad ett virus egentligen är, hur det kan påverkas av vädret och varför det är viktigt att vi verkligen håller oss till rekommendationer kring resande och sociala kontakter.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more