13. Som en knäpp med fingrarna var covid -19 här

I slutet av mars 2020 blev Christine Åman, 74 år, och hennes man Ingvar Åman, 79 år, sjuka i covid -19. Christine blev väldigt dålig och vårdades med bland annat syrgas på infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov, medan Ingvar klarade sig isolerad hemma. Christine och dottern Anna Åman berättar hur familjen tog sig igenom det som Anna beskriver som den värsta perioden i deras liv.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more