9. Rebecka blev starkare efter depressionen

Varje år ökar antalet unga kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa. Rebecka Ambrus är en av dem. Efter gymnasiet blev livet svajigt och hon drabbades av depression. Rebecka valde att vara med i pjäsen När ytan spräcks, ett projekt inom FUNK (Folkhälsoenkät Ung och kultur) i Region Jönköpings län, för att hjälpa andra i en liknande situation.

Share | Download(Loading)

Episodes Date

Load more